Ταυτότητα

BEK2013_Logo sm-large
Η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2013 με σκοπό την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, διδασκαλίας και διάδοσης της γνώσης του βυζαντινού πολιτισμού σε όλα τα γνωστικά πεδία των Βυζαντινών και ευρύτερα Μεσαιωνικών Σπουδών στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.

Περισσότερα

 

Το Θέμα του Μήνα

Εδώ θα δημοσιεύεται κάποιο άρθρο ή εργασία μέλους της ΒΕΚ προς συζήτηση μεταξύ των μελών. Τα θέματα επιλέγονται από επιτροπή της ΒΕΚ. Τα μέλη της εταιρείας μπορούν να υποβάλλουν άρθρα ή εργασίες τους προς την επιτροπή στο info@byzantinistsociety.org.cy

Περισσότερα

Δραστηριότητες

Εδώ θα βρείτε αναρτήσεις για τις μέλλουσες δραστηριότητες της Εταιρείας (διαλέξεις, συμπόσια, εργαστήρια, εκπαιδευτικές εκδρομές και άλλα), όπως επίσης και το αρχείο των παλαιότερων δραστηριότητων της ΒΕΚ.

Περισσότερα

Ανακοινώσεις

Κατάλογος με ανακοινώσεις σχετικά με δραστηριότητες άλλων οργανισμών και ιδρυμάτων στην Κύπρο, προκηρύξεις πανεπιστημιακών και μεταδιδακτορικών θέσεων, υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και άλλα θέματα συναφούς ενδιαφέροντος.

Περισσότερα